Geometrické plány

 
 
 

Geometrické plány

 
V oblasti klasické geodézie do níž lze zahrnout zpracování geometrických plánů na oddělení pozemků, zaměření stavby pro kolaudaci, vytyčení hranic pozemků ať zjednodušené evidence nebo evidence Katastru nemovitostí a další, jsme schopni nabídnou nejen jejich dodávku.

Nabízíme zároveň veškeré činnosti související (sepsání kupních či darovacích smluv, smluv omezujících vlastnictví - věcná břemena včetně prací se zápisem do katastru nemovitostí), ale i případný poradenský servis v geodézii a katastru nemovitostí.

Samozřejmostí je dodržování veškerých zákonných norem a postupů, které zabezpečí právní jistoty našich zákazníků, plynoucí z námi dodaných podkladů.