Geodetické práce

 
 
Společnost GEO Hrubý spol. s r.o. Vám nabízí široké spektrum profesionálních služeb v oblasti geodetických prací ...
 
 

Komplexní pozemkové úpravy

 
... zpracování podkladů pro KPÚ, přípravné geodetické práce, projektové práce a zpracování návrhu společných zařízení , návrh nového uspořádání pozemků včetně projednání, závěrečné geodetické práce pro zápis KPÚ do Katastru nemovitostí ...
 
 
 

Jednoduché pozemkové úpravy

 
... pro zpracování jednoduché pozemkové úpravy platí v podstatě stejná pravidla jako u úpravy komplexní, používá se však především jako nástroj rekonstrukce přídělů v katastrálních územích, kde z historických důvodů nebylo dokončeno přídělové řízení ...
 
 
 

Geometrické plány

 
... zpracování geometrických plánů na oddělení pozemků, zaměření stavby pro kolaudaci, vytyčení hranic pozemků ať zjednodušené evidence nebo evidence Katastru nemovitostí ...
 
 
 

Speciální geodetické práce

 
... práce pro investiční výstavbu, jako je polohové a výškové zaměření liniových staveb nebo podkladů pro investiční výstavbu, zaměřování inženýrských sítí ...
 
 
 

Práce se systémy GPS

 
... 4 přijímače firmy TRIMBLE, což ve spojení s robotizovanou totální stanicí (one man) umožňuje dodávky geodetických prací bez ohledu na stávající bodové pole i členitost a zarostlost terénu ...