Speciální geodetické práce

 
 
 

Speciální geodetické práce

 
Do oblasti speciálních geodetických prací prováděných naší firmou lze zařadit práce pro investiční výstavbu, jako je polohové a výškové zaměření liniových staveb nebo podkladů pro investiční výstavbu, zaměřování inženýrských sítí včetně vypracování zákonné dokumentace.

Technologické vybavení naší firmy umožňuje i dodávku rozsáhlého zaměřování stavebních objektů bez odraznou technologií umožňující např. dokumentovat skutečné provedení stavby ve 3D.